Přání

Společnost Katolického domu v Lubině přeje všem

radostné a požehnané prožití velikonočních svátků.