Pronájem sálů

Nabízíme pronájem společenských prostor vhodných pro pořádání:

– vzdělávacích akcí, přenášek, soutěží
– kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, plesů, večírků
– soukromých akcí, pohřebních hostin, svateb, křtů

K pronájmu jsou k dispozici tyto prostory:

• Divadelní klubovna – 15 osob
• Velký sál – 120 osob
• Přísálí – 70 osob
• Zasedací místnost – 45 osob
• Peklo (bar pod podiem)
• Balkon – 35 osob
• Restaurace – 50 osob

Ples – cena 9000,-Kč

Kapacita cca 200 osob, jednotná cena za veškeré vybavení
a prostory KD. Od soboty 9:00 h do neděle 9:00 h.

Zábavy a jiné oslavy po 22:00 hod

– Cena v letním období 6000,-Kč
– Cena v zimním období 7000,-Kč
Kapacita cca 200 osob. K dispozici jsou sál, přísálí, peklo (bar pod podiem) a veškeré vybavení od soboty 9:00 h do neděle 9:00 h.

Pohřební hostiny – velký sál

– Cena v letním období 1500,-Kč
– Cena v zimním období 2500,-Kč
Kapacita cca 120 osob.

Rodinné oslavy a jiné – velký sál

– Cena v letním období 2500,-Kč
– Cena v zimním období 5000,-Kč
Kapacita cca 120 osob (velký sál), k dispozici je veškeré vybavení do 22:00 hodiny.

Malý sál

– Cena v letním období 1500,-Kč
– Cena v zimním období 2000,-Kč

Divadelní představení

– Cena v letním období 2000,-Kč
– Cena v zimním období 4000,-Kč
Velký sál s podiem + šatna.

Zasedací místnost

– Cena v letním období 600,-Kč
– Cena v zimním období 800,-Kč

Kuchyňka

– Cena v letním období 400,-Kč
– Cena v zimním období 400,-Kč

Dodatečné informace

Veškeré záležitosti ohledně pronájmu prostor se vyřizují každý čtvrtek v úřední hodiny od 18:00 do 19:00 v kanceláři v prvním patře Katolického domu.

Převzetí klíčů bude umožněno jen těm organizátorům akcí, jenž májí předem dojednaný termín a podepsanou nájemní smlouvu a to v den pořádáni akce, jak je uvedeno ve smlouvě.

Je možno také využít služeb Restaurace KD, která zajišťuje veškerý servis rodinných oslav, firemních akcí, školení a pohřbů.