Přání

 

 

Společnost Katolického domu v Lubině přeje všem lidem dobré vůle požehnané vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2021.